top of page

Wijkblad MSP

Het Wijkblad MSP is een uitgave van de stichting Wijkbeheer MSP en verschijnt 6x per jaar met een oplage van 3.500. In dit blad treft u veel informatie aan over lopende zaken, die ons allen bezig houden. Initiatieven van burgers maar ook het verenigingsleven met hun activiteiten komen uitvoerig aan bod.

En wat dacht u van het 'Activiteitenoverzicht'! In één keer een overzicht met informatie over wat er allemaal in onze buurt te doen is. Bedrijven die hun diensten willen aanbieden en zelfs belangrijke telefoonnummers kunt u terugvinden in het blad.
Al met al een leuk blad dat u op de hoogte houdt van wat er speelt in onze wijk.

Mocht u ook iets leuks te vertellen hebben of over informatie beschikken die u graag zou willen delen met de bewoners in de wijk! Laat het ons dan weten!

Stuur uw bijdrage naar: 
wijkbladmsp@gmail.com

Foto MSP.PNG
bottom of page