top of page

Aanvraag financiële bijdrage activiteit

De Stichting Wijkbeheer MSP heeft als doel (missie) om de bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in de wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig te stimuleren en te bevorderen. En de afstand tussen de bewoners en de gemeente te verkleinen. Hiervoor ontvangt de stichting van de gemeente subsidiegelden, die o.a. voor burgerinitiatieven (activiteiten) ter beschikking gesteld kunnen worden. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de activiteit, die de cohesie en burgerpartisipatie ten goede komt.

Wist je dat hier al dankbaar gebruikt van wordt gemaakt. Wat dacht je van de MSP optocht, het Lentefeest, Buitenspeeldag bij Alcander, Buurtfeest Parkheuvel, Parkfeest, Halloween in de speeltuin Meezenbroek maar ook de kerstbomen die in MSP geplaatst worden, krijgen van ons subsidie.

Heb je een activiteit op het oog laat het ons dan weten en wie weet ontvang je een leuk bedrag.

Aanvragen financiële bijdrage kunnen ingediend worden d.m.v. het formulier (klik op link) volledig in te vullen en terugte sturen naar activiteitenmsp@gmail.com of door middel van onderstaand digitale invulformulier.

Dit formulier dient samen met de begroting ingediend te worden bij de activiteitencoördinatoren. De activiteitencoördinatoren beoordelen de aanvraag aan de hand van de ‘Beslisboom subsiedietoekenning MSP’ en bepalen het toe te kennen percentage en subsidiebedrag. Het bedrag zal i.v.m. veiligheid altijd overgemaakt worden op een rekeningnummer van de activiteiten verantwoordelijke.

Zes weken nadat de activiteit heeft plaatsgevonden dient de afrekening met de bijbehorende bewijsvoering en een verhaaltje, waarin staat hoe de activiteit is geweest, aantal bezoekers enz ingeleverd te worden bij de activiteitencoördinatoren.
De overgebleven subsidiegelden dienen overgemaakt te worden naar Stichting Wijkbeheer MSP, IBAN: NL97RABO0122492625 met vermelding van de activiteit.

Voor eventuele vragen kun je terecht bij de activiteitencommissie van de Stichting Wijkbeheer MSP

Aanvraag formulier finaniele bijdrage activiteit

Bedankt voor de inzending!

Foto MSP.PNG
bottom of page